Valberedning

 

Paragraf 15

           Beslutas att följande ändring görs i ”Arbetsordningen för Jägareförbundet Uppsala läns valberedning”, vilket innebär en minskning av valberedningen från sex till fem ledamöter - förslaget ersätter tidigare punkt 1-3. Förslaget berör inte övriga punkter i nuvarande arbetsordning på annat sätt än att numreringen justeras;

  1. Jägareförbundet Uppsala län är indelat i fem valdistrikt NORR, VÄST, MITT, SYD och ÖST med ingående jaktvårdskretsar enligt bifogad karta. Inom varje valdistrikt skall en valberedningsledamot utses. De i valdistriktet ingående jaktvårdskretsarna är, i tur och ordning efter högsta medlemsantalet, för ett år i taget samordningsansvarig krets. Ordföranden i denna krets ansvarar för att man tillsammans senast den 1 december har utsett en ledamot från respektive valdistrikt att ingå i länets valberedning. De på detta sätt utsedda ledamöterna skall inom gruppen utse en ledamot till valberedningens ordförande, samt en som dennes suppleant. Valberedningens ledamöter samt valet av ordförande respektive dennes suppleant skall meddelas till JÄGAREFÖRBUNDET Uppsala läns styrelse senast 1 december.
Senast uppdaterad den 20 jan 2022