Foto: Johan Gustafsson
onsdag 10 april kl 16:28

Vildsvinsprojektet

Foto: Johan Gustafsson

 Samarbetsprojekt Vildsvin Uppsala län

  • Samverkansträff på SVA för jägare
  • Food trucks runtom i länet som bjudit på vildsvinslunch
  • Samverkansträff på Addarsnäs gård för jägare och inköpare inom handel, restaurang eller offentlig sektor
  • Filminspelning, inlämning av vildsvin till vilthanteringsanläggning/ viltdepå

    Foto: Johan Gustafsson
    Foto: Johan Gustafsson

Under året som gått har vi på Jägareförbundet Uppsala län medverkat i ett samarbetsprojekt tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län där dessa aktiviteter genomförts.

Samarbetsprojekt Vildsvin, som drivs under Länsstyrelsens paraply ÄT UPPsala län, har inriktning att öka konsumtionen av vildsvinskött i länet. Detta dels genom att stärka jägarnas kunskap och intresse för att lämna in skjutna vildsvin till vilthanteringsanläggningar dels att öka inköparnas vilja att köpa in vildsvinskött och skapa mötesplatser för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte.

Det har varit välbesökta tillfällen och många som visat stor nyfikenhet och intresse för det förträffliga vildsvinsköttet och dess möjligheter.

Vi från Jägareförbundet Uppsala län har för avsikt att fortsätta med olika aktiviteter kring att sprida viltköttets förträfflighet och inspirera våra medlemmar och övriga i samhället till att våga testa på viltkött än mer.

Är du nyfiken på att veta mer eller har förslag på andra aktiviteter kring detta?

Hör av dig till:

Senast uppdaterad den 10 apr