Verksamhet

Verksamheten är uppdelad i kommittéer/arbetsgrupper med en huvudansvarig och fler ledamöter involverade i det löpande arbetet.

Verksamhetsområderna är strukturerade i områden enligt nedan och mera information inom respektive område finner du till vänster.

Jakthundar
Eftersök, spårträning, dresyrkurser

Jaktskytte
Lerduvor, kulstigar, ...

Jakt- och viltförvaltning
Kustjaktsfrågor, klövviltsförvaltning och viltolyckor ...

Utbildning
Jägarexamen, 

Opinion och Kommunikation
Viltmat, hemsidor och sociala media

Medlem och Marknad
Ungdomsverksamhet, integration ...

Senast uppdaterad den 09 dec 2015