Jakt- och viltförvaltning

Funktionen handhar frågor inom de fyra områdena klövvilt, rovdjur, vilt- och trafik (NVR) samt kustrådet. Övergripande ansvar för funktionen är Torsten Nilsson (se kontakt styrelsen)

Senast uppdaterad den 23 juli 2019