Klövvilt

Inom funktionen hanteras frågor som avskjutningsstatistik och inventeringar av viltbestånd.

Resultat av senaste betestryckinventeringen kan ses under här

 

Ansvarig

Bengt Undén
Vice Ordförande, sekreterare
Medlem/marknad
Senast uppdaterad den 15 maj 2022