Kustrådet

KUSTRÅDET Kustrådet består av utsedda representanter för länets kustkretsar. Rådets uppgift är att bevaka angelägna jaktliga frågor speciellt relaterade till kust och skärgårdsmiljö. Rådet företräds av Håkan Nylund som är adjungerad till länsföreningens styrelse i dessa frågor. På nationell nivå finns en motsvarande organisation mellan Jägareförbundets länsföreningar med kuststräcka.

Kustrådet är ett viktigt organ inom länsföreningen i beredning och ställningstaganden inför bl.a. kontakter med länsstyrelsen i samband med ansökningar om skyddsjakter eller yttranden i samband med olika reservat och marina förvaltningsplaner.

 

För beslut om skyddsjakt på säl hänvisas till Naturvårdsverket: http//www.naturvardsverket.se/sal

För beslut om skyddsjakt på skarv hänvisas till Länsstyrelsen Uppsala län:

https://www.lansstyrelsen.se/viltvard-jakt

 

För information om säljakts utbildning se Jägareförbundets hemsida

http://jagareforbundet.se/utbildning/vara-kurser/saljakt/

 

För mer information om Förvaltningsplan besök havs och vattenmyndighetens hemsida

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 28 jan 2019