Medlem och Marknad

Arbetar på styrelsens uppdrag med området medlems- och marknadsfrågor. Inom ansvaret ligger kontakter och information med Jägareförbundet Uppsala Läns medlemmar samt att tillvarata och driva de frågor som uppkommer från dem.

Funktionen ”Medlem och marknad” hanterar det medlemsregister som finns för oss inom Jägareförbundet Uppsala Län. Registrets uppgifter för våra medlemmar används exempelvis för att skicka ut information och för att kunna uppmärksamma viktiga medlemshändelser. Det är mycket viktigt att alla medlemmar har rätt uppdaterade uppgifter i systemet; Persondata, adresser, telefonnummer och inte minst viktigt mailadress om sådan finns. Registrering sker via ”Mina sidor” vilket hittas via; https://jagareforbundet.se/mitt/uppsala-lan/jagareforbundet-uppsala-lan/

 

Funktionen ansvarar även för att skicka välkomstbrev till alla nya medlemmar och detta sker via mail, igen alltså mycket viktigt att registrera sina personliga uppgifter.

 

 

Ansvarig

Bengt Undén
Vice Ordförande, sekreterare
Medlem/marknad
Senast uppdaterad den 12 apr 2022