Opinion och Kommunikation

Funktionen arbetar med att driva opinionsfrågor mot politiska grupper, myndigheter, samhällsfunktioner samt i de areor där Jägarförbundet önskar föra sin röst i debatten.
Under funktionen ligger även ansvaret för att utveckla och att hålla hemsidan uppdaterad likasom att vara aktiv på Jägarförbundet Uppsala Läns Facebooksida och i sociala medier.
 

Ansvarig

Torsten Nilsson
Ordförande
Jakt- och viltförvaltning- Viltövervakning, Fältvilt, Opinion och Kommunikation
Senast uppdaterad den 12 apr 2022